Hoạt động xã hội

HIẾN TÓC CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ

 HIẾN TÓC CHO BỆNH NHÂN UNG THƯTại Natonic Vietnam, tất cả nhân viên đều sử dụng sản phẩm của công ty, nên mái tóc rất nhanh...